inne badania MT - ndt.pl

pohl & pohl
Przejdź do treści
Badanie łańcuchów - stanowisko mobilne UF 1400 KP
  • urządzenie do wykrywania rys UF1400
  • pompa obiegowa do zawiesiny proszku
  • zbiornik na zawiesinę wraz z dyszami
  • wyłacznik nożny wraz z 3m przewodem
  • urządzenie do namagnesowywania
QPP wysokoprądowe generatory impulsowe
mogą naprzemiennie generować wysokoprądowe impulsy AC lub DC w 2 oddzielnych obwodach. W ten sposób można niejako jednocześnie wykrywać różnie zorientowane rysy. Zastosowanie: złącza spawane, odlewy, odkuwki, elementy szlifowane, elementy formowane na zimno i gorąco, elementy obrabiane cieplnie albo hartowane.
© 1990-2024 pohl & pohl
Wróć do spisu treści